Skip to main content

Política de Qualitat

 

La Direcció de COTRAPORT, SCCL, conscient de la importància de la qualitat a l’hora de satisfer les necessitats dels seus clients i altres parts interessades, ha implantat un sistema de qualitat efectiu i eficient, aconseguint així els beneficis de totes les parts interessades, assumint el compromís de millora contínua i l’adaptació a canvis nous.

L’equip que formem COTRAPORT, SCCL tenim molt en compte les necessitats dels nostres clients per realitzar un servei d’excel·lència i és motiu del nostre creixement i de la confiança que dipositen els nostres clients en nosaltres. Sempre oferint un servei exclusiu al client.

COTRAPORT, SCCL ha assumit el repte d’implantar un Sistema de Gestió de Qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001 i com a formalització del seu compromís d’evolució i millora, amb l’abast següent:

 

“SERVEIS DE TRANSPORTS NACIONALS I INTERNACIONALS”

Aquesta política proporcionarà un marc de referència per a l’establiment dels objectius, també marcarà el futur de l’empresa i donarà suport a la seva direcció estratègica i defineix el context de COTRAPORT, SCCL per a la seva expansió i per a la seva consolidació al mercat, tenint una millora contínua en l’organització, aquests objectius són apropiats a la seva naturalesa i tenint en compte la visió i el futur de l’empresa.

Buscar com a màxima sempre la Satisfacció de Clients, ajudant-nos mútuament per créixer i tenir unes relacions fructuoses per anar augmentant en la seva satisfacció.

Dotar-se d’una plantilla altament Competitiva i Formada mitjançant processos de millora professional basats en la formació continuada, avaluant-ne la competència i la formació, per realitzar uns treballs de creació d’essències d’acord amb els nostres requisits com els dels clients.

La millora contínua dels nostres processos i serveis concretada en la innovació, la formació continuada dels seus treballadors i ladaptació de lempresa als canvis tant tecnològics com socials.

El desenvolupament correcte de la implementació del Sistema de Qualitat és responsabilitat de tots i compta amb el suport i el compromís de Gerència, promovent l’ús de l’enfocament a processos i el pensament basat en riscos.

Totes les àrees i activitats de la nostra empresa s’orienten cap a la satisfacció del client, complint els seus requisits i els requisits reglamentaris. Es busca aconseguir la fidelització de tots els nostres clients mitjançant un alt grau de satisfacció dels mateixos.

A COTRAPORT, SCCL entenem la Qualitat com una responsabilitat que és assumida i compartida per totes les persones que componen l’empresa, els proveïdors, els clients i l’administració. Obtenint cada any una millora contínua tant dels nostres processos com dels nostres serveis.

També es durà a terme el compliment dels Requisits Legals i Reglamentaris que subscrigui COTRAPORT, SCCL, i fins i tot elevar aquest compliment per sobre d’aquests requisits.

La direcció de COTRAPORT, SCCL divulgarà aquesta política a tots els nivells, la revisarà i mantindrà vigent.