Skip to main content

Transports isotancs

S’utilitzen per al transport de productes líquids a granel i es construeixen segons les normes ISO (Organització Internacional de Normalització) i es dissenyen en funció del tipus de substància, amb un aliatge d’acer inoxidable i envoltats de capes protectores.

El contenidor Isotanque està equipat amb un sistema de vàlvules a la part superior i inferior per poder realitzar les operacions de càrrega i descàrrega de forma segura i no contaminant. Té forma de cilindre i pot transportar entre 21.000 i 40.000 litres de líquid.

Es classifica en funció de les especificacions de construcció i dels accessoris que porti. Aquesta classificació determina el tipus de producte que es pot transportar. La carcassa o esquelet de suport està destinat a protegir la cisterna, així com a facilitar l’estiba, la subjecció i la manipulació corresponent, de la mateixa manera que en un contenidor ISO per al transport multimodal.
Si es manipula adequadament, la carcassa és capaç de suportar les condicions de resistència a què està sotmès un contenidor completament carregat.

Inclouen un Certificat de Seguretat de Contenidors (CSC) emès pel fabricant. Es fan inspeccions oficials cada 5 i 2,5 anys per certificar l’estat òptim del contenidor, segons les normes oficials. A més, després de cada ús, es revisa per garantir que lequip està en bones condicions per al transport.

Quins líquids pot transportar?

Tots els líquids portàtils, líquids no perillosos i perillosos, incloent-hi líquids corrosius, inflamables, tòxics i explosius, i classificats per a ús alimentari, per nomenar-ne alguns:

 1. Gasolina/Diesel
 2. Productes lactis
 3. Sucres líquids
 4. Begudes alcohòliques i no alcohòliques
 5. Peròxid d’hidrogen
 6. Àcid sulfúric
 7. Productes alimentaris líquids
 8. Oli de calefacció i olis vegetals
 9. Resines líquides
 10. Productes químics
 11. Petroquímics

Els avantatges de l’ISOtanque

 • Rendibilitat: Els contenidors cisterna ISO es traslladen fàcilment cap ai des del vaixell al ferrocarril o als camions, i amb equips de manipulació estàndard. Això redueix els costos de manipulació i emmagatzematge.
 • Disponibilitat immediata: Les cisternes ISO són presents als principals ports de tot el món i poden oferir una opció de transport regular, segura i de disponibilitat més ràpida que altres opcions de transport de líquids.
 • Fiabilitat: La majoria estan fets d’un aliatge d’acer inoxidable que té una resistència natural a la corrosió i revestiment del tanc. Els contenidors poden resistir les variacions de pressió i de temperatura.
 • Apilables: Augmenta la facilitat de manipulació i emmagatzematge.
 • Seguretat: Les cisternes ISO estan dissenyades per complir criteris específics segons la substància que hagin de transportar.
 • Mediambientalment sostenible: És una manera de transport molt sostenible, redueix la manipulació del producte, el risc de fuites, l’ús d’embalatges no reutilitzables com bidons, IBC’s, i sí evita els problemes d’eliminació de residus i seguretat d’altres sistemes de transport de líquids com els flexibags.

Aquest tipus de contenidor elimina els riscos que poden sorgir en transvasar líquids d‟un recipient a les instal·lacions d‟emmagatzematge i proporciona un mitjà de transport extremadament segur, rendible i viable.
Un cop buidat, el dipòsit es trasllada a una estació de rentat certificada, es neteja a fons i s’inspecciona per deixar-lo llest per a la càrrega següent. Encara que les cisternes tenen un aspecte extern força uniforme, els materials de construcció, el revestiment intern i els accessoris varien.

750

Conductors associats

60

Conductors dedicats

8500000

Anuals

28000

Instal·lacions

21500

Serveis anuals

  He llegit i accepto la Política de privacitat.