Skip to main content

Nosaltres

Membres de la junta

Jorge Fernandez Navarrete

President

Juan Vicente Guerrero Quintana

Secretari

Juan Jose Hernandez Cruz

Tesorer

Marc Prat Mampel

Vocal

Pablo Mendez Dorta

Vocal

Els nostres valors

Igualtat, Equitat, Solidaritat i Transparència.

Igualtat

Condició imprescindible per al desenvolupament i la convivència quotidiana per la coincidència entre els plantejaments dels valors i principis del cooperativisme i el compliment dels drets humans de manera igualitària i sense cap preferència.

Equitat

La forma en què es tracta els membres dins de la cooperativa i la forma de retribuir-los la seva participació a la cooperativa. Donar a cada individu allò que es mereix en funció de la seva disponibilitat i qualitats.

Solidaritat

La responsabilitat de vetllar per linterès col·lectiu dels seus membres.

Transparència

Permet als socis prendre decisions informades i participar a la gestió. Ajuda a fomentar la confiança entre els socis i millorar la imatge a l’exterior.

Principis cooperatius

Aquests valors són posats en pràctica a través dels principis cooperatius.

Adhesió voluntària i oberta

Oberts a totes les persones capaces de fer servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser sòcies, sense cap tipus de discriminació.

Gestió democràtica per part dels socis

Gestionades democràticament pels socis, que tenen igualtat de drets i deures i participen activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions. Els membres de la junta, elegits per representar i gestionar la cooperativa, són responsables davant dels socis.

Participació econòmica dels socis

Els socis contribueixen equitativament al capital de la cooperativa i ho gestionen democràticament. Per ser soci de la cooperativa cal fer una aportació de capital. Una part dels excedents obtinguts s’ha de destinar al desenvolupament de la mateixa cooperativa, per assegurar-ne la viabilitat a llarg termini. Una altra part es destinarà a la formació dels membres. Finalment, una part dels excedents obtinguts es pot destinar a compensar la participació de les persones sòcies a l’activitat cooperativa.

Educació, formació i informació

Destinem una part dels seus excedents a la formació de les persones membres de la cooperativa, per assegurar que totes entenen bé la complexitat i riquesa de les cooperatives i tenen les habilitats necessàries per dur a terme les seves responsabilitats amb eficàcia. Ens sentim responsables d’informar i divulgar el cooperativisme.

Equip

Juan Pozo Aguilera

Direcció

Marina Rumeu

Atenció al soci

Dara Lobatón

Atenció al soci

Juan Carlos López

Trànsit

Monica Millan

Trànsit

Esther Lucenilla

Trànsit i Facturació

Selena Carpio

Facturació i Administració

Silvia Ollé

Administració